pátek 10. května 2013

Krásné čajování

Co je čajování? A které je krásné? A ono je vícero čajování?
Dnes si dovolím podělit se s Vámi o jedno zamyšlení. Pro mne znamená čajování přípravu a následné vychutnání si čaje. S přípravou nemám nejmenších problémů, jen to vychutnání někdy vázne. A právě proto rozlišuji čajování pracovní, společenská a krásná.
Při "mozkových pracích", třebas psaní blogu, si rád připravuji vícenálevový čaj. Při těžších fyzických činnostech se lze velmi dobře občerstvit jednonálevovým čajem. Jenže v těchto případech hraje čaj až druhé housle. Je pouze podporou pro jinou práci, člověk se na něj tak nesoustředí a proto je i míra jeho vychutnání nižší. Jako "pracovní čaje" si spíše vybírám levnější, ale přesto dobré, třídy. Mám pocit, že mě čaj velmi často "nakopne" k lepším výkonům. Vynikající čaje si zaslouží více pozornosti a proto mi přijde líto plýtvat je na práci.
Setkání s přáteli v čajovnách jsou příjemná. Čajování s přáteli mimo čajovny jsou ještě lepší. Jenže rozhovor se obvykle stočí k různým nečajovým tématům, může se dostavit rozverná nálada a čaj je opět odsunut mírně do pozadí. Já navštěvuji čajovny kvůli přátelům, nikoliv kvůli čaji. Zastávám názor, že krásné čajování nelze v běžném provozu čajovny (hudba, ostatní návštěvníci, vodní dýmky) zažít. Zato se lze v čajovně dobře pobavit s přáteli.
Dnes jsem zažil vynikající krasné čajování! Dobrý čaj, okouzlující náčiní, slunečné počasí, jarní "kvetoucí" den, chuť na čajování, klid. Naprostá většina činností a myšlenek byla spojena s čajem. Čaj byl středem, soustředil jsem se pouze na něj a plně ho vychutnával. Měl jsem pocit, jakoby se mi čaj za všechnu tu péči odměňil nejen lepší chutí ale hlavně vytržením z okolí. Všední svět ustoupil do pozadí, zůstalo pouze to příjemné - čaj, vůně rozkvetlého okolí, zpěv ptáků, šum listí,... a já.