čtvrtek 5. ledna 2012

Pai Mu Tan / Bílá pivoňka - historický článek

Úvod: před třemi lety jsem napsal můj první článek o čaji. Tento. Je pravda, že dnes bych mnohé udělal mírně odlišně. Zároveň si ale myslím, že článek je stále aktuální a proto ho na blog vkládám. Na konci článku dnes dopíši dodatek právě ohledně mírných odlišností.

Následuje původní článek z roku 2008 v nezměněné podobě:

Jedná se o můj nejoblíbenější čaj. Piji ho nejdéle ze všech čajů, přibližně 5 let. Za tuto dobu jsem ho připravoval i ochutnával připravený od jiných osob nespočetněkrát, a proto si myslím, že k němu mám co říct. V následujících řádkách a fotografiích vás seznámím s přípravou, kterou podle mě dosahuji nejlepší Bílé pivoňky.

Druh: bílý čaj
Sklizeň: 2008
Zdroj: velkosklad
Cena: velkoskladová (přibližně 40% běžné ceny v Aurii, Amaně)

Fotografie č. 1 - příprava na přípravu





Fotografie č. 2 - čajové lístky

Charakteristika čajových lístků

Ve směsi čajových lístků jsou jasně patrné silně bíle ochmýřené tipsy. Ostatní lístky jsou na vrchní straně tmavě zelené, na spodní straně je pak zelená barva světlejší. Při bližším pohledu je možné všimnout si na spodní straně bílých chloupků (bohužel ne na forografii). Na části lístků je možno pozorovat částečné zahnědnutí. Je možno nalézt jak téměř neporušené lístky tak také „drť “.

Příprava

Standartně připravuji 3 nálevy v konvičce o objemu přibližně 250 ml. Použito 8g čajových lístků. Pramenitá voda. Vůně čajových lístků ve vyhřáté konvičce je alespoň pro mě naprosto nezaměnitelná. Je velmi silná, hutná, těžká. Dalo by se říci, že doslova „praští do nosu“. I přes výše zmíněnou sílu vůně není tato nepříjemná, ba spíše naopak. Je možno cítit vyvážený poměr trávových a ovocně sladkých tónů. Při přípravě tohoto čaje je velmi důležité slít všechnu vodu, jinak dojde k „nalouhování na pozadí“ ,zatímco se pije připravený nálev. Dojde potom k dosti výraznému narušení chuti dalších nálevů. Osobně při popíjení postavým konvičku na hranu moře, aby její přední část, kde se při slévání nahromadili lístky, byla vyvýšená a případná zbylá voda stekla do zadní části, kde lístky nejsou.

První nálev

Voda 70 stupňů. Doba louhování 75 sekund (= de facto nejnižší možná doba slití obejmu konvičky). Barva slabě žlutá. Vůně prvního nálevu je jemná, specifická. Je možno cítit jemné trávové tóny, převládají tóny sladkého ovoce. Celkově působí vůně velmi příjemně. Není ji co vytknout. Chuť prvního nálevu do značné míry koresponduje vůni. Je jemná, bez jakýchkoliv náznaků hořkosti či trpkosti. Naprosté vyvážení jemných trávových a ovocně sladkých tónů. (Tento první nálev zatím chutnal komukoliv jsem ho udělal, i pijákům Pigi a jemu podobných čajů. U ostatních čajů jsem tohoto výsledku ani zdaleka nedosáhl). Je možno uvědomit si krátký ovocný aftertaste.

Fotografie č. 3 - první nálev

Druhý nálev

Voda 75 stupňů. Doba louhování 100 sekund. Barva krásně žlutá. Složky vůně druhého nálevu jsou totožné s prvním. Vůně je ale mnohem výraznější a převažují sladké ovocné tóny. Opět velmi příjemná. Chuť druhého nálevu se od prvního mírně odlišuje. Chuť je silnější a výraznější. Mírně převládají trávové tóny na úkor ovocných. V pozadí je možno cítit velmi velmi slabou trpkost (možná je to jen další tón trávovosti), která ale velmi pěkně dotváří celkovou chuť. Chuť druhého nálevu je příjemná a je to pro mě typická chuť Bílé pivoňky. Opět jen velmi krátký, jemný aftertaste.
Fotografie č. 4 - druhý nálev

Třetí nálev

Voda 80 stupňů. Doba louhování 120 sekund. Barva tmavě žlutá, trochu naoranžovělá (nahnědlá). Vůně třetího nálevu je co do síly i charakteru totožná s vůní druhého nálevu. Chuť třetího nálevu je opět výraznější, zároveň ale také drsnější. Výraznější trávové tóny na úkor sladké ovocnosti. Možno opět postřehnout slabou trpkost (či jiný trávový tón). Celkově chuť opět velmi příjemná. Znatelný delší aftertaste, spíše trávových tónů.
Fotografie č. 5 - třetí nálev

Dodatek

Vůně lístků v konvičce znatelně s každým dalším nálevem slábne. Po třetím nálevu je již velmi slabá, stále je ale možno postřehnout všechny její složky jako v případě jen zahřátých lístků.

Fotografie č. 6 - vylouhované lístky

Závěr

Má mírné povzbudivé účinky (nebo mě probere samotná příprava či popíjení?). Pokud si ho ale dáte před spaním, nebude mít s usnutím problémy. Každopádně dle mého úsudku, mého čichu a mé chuti se jedná o vynikající čaj, který bych každému doporučil. Jen pozor na správnou přípravu. Snad se mi povedlo touto recenzí sdělit to důležité. Zároveň přeji spustu výborné Bílé pivoňky. 

Dodatek 05.01.2011
Původní článek byl zveřejněn na tomto fóru. Ani dnes pro mě článek není špatný, jen již dnes bych něco udělal trochu jinak. Za prvé by byly potřeba kvalitnější fotografie. Původní byly foceny navečer a je to znát. Prvních pět fotografií je jaksi do žluta (což zkresluje barvy nálevů) díky nedostatečnému osvětlení a na poslední (focené s bleskem) zase na mokrých lístcích dochází k odrazu světla. Dokumentační hodnota fotografií je snížena. Dnes bych zvolil i jinou přípravu a to 4 gramy čaje + gaiwan + voda alespoň 90 stupňů. Poslední věc, která se mi nezdá je čaj samotný. Na fotkách je pouze minimum správných lístků - tips + 2 nejmladší lístky, zato spousta lístků neúplných, fragmentovaných Taky je zarážející vzhled vylouhovaných lístků - nerovnoměrná oxidace. Polovina lístků je zoxidovaná, zahnědlá téměř úplně a druhá polovina je zase téměř oxidací netknuta. Chyba při sušení, zavadání? Nebo snad namíchání dvou čajů? No nebudu se pouštět do dalších úvah. vzorek k ověření již nemám a z článku vyplývá, že jsem z čaje byl nadšený, takže by to tak i mělo zůstat.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za Váš komentář. Prosím vyvarujte se jakýchkoliv úrážlivých či jinak závadných komentářů. Takovéto komentáře so dovoluji upravit (vymazat nevhodná slova) nebo vůbec nezveřejnit - z tohoto důvodu se Váš komentář může zobrazit se zpožděním. Děkuji.